Vores klassiske rekrutteringsforløb

Vi tilbyder rekruttering inden for public affairs og market access. Hos RP People møder du ikke kun konsulenter med et stort netværk, branchekendskab og rekrutteringserfaring. De har også mange års erfaring fra toplederstillinger i offentlige og private organisationer.

Disse erfaringer bringes i spil, når vi starter vores dialog med nye kunder. Ud fra en indledende drøftelse om jeres behov og en dertilhørende behovsanalyse, kan vi finde den rette kandidat til jeres virksomhed. Behovsanalysen giver ligeledes en vurdering af, hvordan I får det optimale ud af jeres samlede public affairs indsats. For eksempel kan nogle medarbejdere vurderes klar til at overtage nye ansvarsområder, mens andre kan have et behov for aflastning.

Vi kender markedet for public affairs og kan på baggrund af vores faglige viden, og erfaring, hjælpe med at med at få fastsat realistiske forventninger fra starten. Vores konsulenter har en stor viden om politiske beslutningsprocesser, arbejdsmetoder og andre forhold, som er afgørende i arbejdet med public affairs. Denne viden bruges, når vi vurderer kandidaterne og deres evne til at understøtte jeres public affairs indsats.

Øvrige ydelser

Ved udskiftning af medarbejdere kan organisationer og virksomheder opleve at mangle nøglepersoner i en uhensigtsmæssig lang periode. Det kan være forretningskritisk. Vi har adgang til erfarne rådgivere fra Rud Pedersen Public Affairs og vores eget tilknyttede netværk af konsulenter. Vi kan derfor stille en interimløsning til rådighed med meget kort varsel.

Det kan være en bestemt rådgiver i et aftalt antal timer om ugen eller et team af PA-konsulenter, der udfører en række aftalte opgaver i perioden. Opgaverne kan løses på flere niveauer, da vi har adgang til konsulenter, senior advisors og ledere.

Mange virksomheder har en professionelt tilrettelagt rekrutterings- og ansættelsesproces. Men det er sjældent, at der skal ansættes en medarbejder eller chef med speciale i public affairs. Her kan RP People tilbyde en 2nd opinion, hvor vi gennemlæser alle ansøgninger og gennemfører interviews med udvalgte kandidater for at teste deres PA-kompetencer og værktøjer.

Vi vurderer tyngden af deres erfaringer, værdien af deres netværk og om de har værktøjerne til at arbejde effektivt for jeres interesser.

En ny medarbejder har sjældent alle de kompetencer, som stillingen kræver. Det behøver ikke at være kritisk, men det er vigtigt, at det afdækkes inden ansættelsen, så medarbejderen hurtigere kan tilegne sig relevant og brugbar viden. Vi hjælpe med at sikre denne hurtige og effektive opkvalificering af nye medarbejdere.

RP People tilbyder korte træningsforløb inden for public affairs, hvor vi samtidig kan udvide medarbejderens netværk og give en introduktion til særlige politiske forhold og processer, som gør sig gældende på jeres område.

Vi tilbyder ekspertcoaching af nye udenlandske direktører, der ansættes som dansk eller nordisk direktør. Her kan vi, i korte effektive forløb, give en introduktion til det politiske system, særlige kulturelle forhold og netværksmuligheder med særlig relevans for direktørens professionelle virke.

Når vi søger efter egnede kandidater, bruger vi bl.a. vores kandidatdatabase. Du kan tilmelde dig kandidatdatabasen, ved at uploade dit CV og udfylde denne formular.

Kontakt Gitte Bengtsson | +45 20 60 69 78

Gitte Bengtsson
Gitte BengtssonHead of RP People | +45 20 60 69 78
Gitte Bengtsson har mere end 30 års erfaring som HR-chef, politisk rådgiver og direktør i danske interesseorganisationer. Gitte var en del af Danske Regioners ledelse i 10 år og arbejdede inden da som chef hos Dansk Industri, Dansk Byggeri og PensionDanmark. Hun har herudover erfaring fra en række bestyrelsesposter, bl.a. hos Syddansk Universitet og Aspekt R&D.