Topledersparring

Topledersparring 2019-08-15T13:01:10+02:00

Få en erfaren senior advisor som sparringspartner

Verden udvikler sig i et stadig hurtigere tempo. Det kræver ofte, at topledelsen består af flere personer med forskellige kompetencer, som arbejder sammen i et fortroligt rum. Men nogle beslutninger og overvejelser kan kræve, at toplederen i første omgang selv søger ny viden og sparring. Fx omkring forhold der relaterer sig til organisationen aktuelle muligheder og udfordringer.

Ligeledes kan en ny leder have brug for en faglig mentor eller sparringspartner, som vedkommende kan trække på, for at komme godt i gang med arbejdet og sin nye rolle.

Derfor tilbyder RP People topledersparring fra erfarne senior advisors, der selv har mange års erfaring med topledelse i offentlige organisationer og private virksomheder, og som fortsat arbejder med konsulentopgaver og som bestyrelsesmedlemmer.

Kontakt Head of RP People, Gitte Bengtsson, for en fortrolig samtale om hvad vi konkret kan tilbyde jeres organisation. Inden et forløb sættes i gang, vil der gives adgang til sparringspartnerens CV, og det sikres, at der ikke er modstridende konkurrencemæssige interesser mellem jer og sparringspartneren.

Jens Andersen
Jens AndersenSenior Advisor
Jens er én af vores senior advisors.
Han har i 10 år været administrerende direktør for Region Sjælland og var i en årrække formand for Regionernes Sundheds IT. Han har gennem tiden virket i 6 forskellige ressortministerier og været adm. direktør for Banedanmark og Trafikstyrelsen. Jens har et indgående kendskab til offentlige virksomheder, kommuner og myndigheder og et meget bredt kendskab til samarbejde med erhvervsvirksomheder, bl.a. fra direktionen i Dansk Arbejdsgiverforening.

Kontakt Gitte Bengtsson | +45 20 60 69 78

Gitte Bengtsson
Gitte BengtssonHead of RP People | +45 20 60 69 78
Gitte Bengtsson har mere end 30 års erfaring som HR-chef, politisk rådgiver og direktør i danske interesseorganisationer. Gitte var en del af Danske Regioners ledelse i 10 år og arbejdede inden da som chef hos Dansk Industri, Dansk Byggeri og PensionDanmark. Hun har herudover erfaring fra en række bestyrelsesposter, bl.a. hos Syddansk Universitet og Aspekt R&D.